Versterken aanbod onderbouw

Wil je het aanbod van de onderbouw versterken zonder specifieke methode? Of een visie uitwerken voor de onderbouw?

Kennismakingsworkshop ‘Hoe te werken met Speelplezier’

Willen jullie graag de Speelpleziermethodiek integreren binnen jullie eigen werkwijze? En samen een keer ervaren wat Speelplezier inhoudt? In deze workshop krijgen jullie een goed beeld van hoe de speelleerroutine van de Speelpleziermethodiek is opgebouwd.

Speelplezier demonstratiespel

Het geleid spel in de grote groep, ook wel het demonstratiespel, is de eerste stap van de speelleerroutine. In deze workshop gaan we dieper in op de speltechniek van het spelen met poppen en knuffels.

Speelplezier Atelier

Het atelier, ook wel de knutselhoek, is essentieel in elke peuter- en kleutergroep.
In deze workshop krijg je o.a. handvatten hoe je het zelfstandige spel, en begeleid spel in deze hoek kunt aanpakken met inzet van veel kosteloze materialen.

Speelplezier Bouwhoek

De bouwhoek biedt veel kansen voor ontwikkeling als je de juiste materialen en  spelbegeleidingsvaardigheden in zet. De focus ligt op  spelstimulering, taalproductie, creativiteit, meetkunde, meten en techniek. 

Het uitspelen van prentenboeken aan de vertelspeeltafel

Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie om zelf een spelthema te maken a.d.h.v. een prentenboek, en hoe je een prentenboek speelt aan een vertelspeeltafel.

Speelplezier tussendoortjes: Spelenderwijs bewegend aanbod

Tussendoortjes zijn korte en krachtige spelactiviteiten van 5 tot 15 minuten, waarbij bewegen wordt gekoppeld aan taalverwerving en rekenbegrippen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen al bewegend meer onthouden. 

KIJK!

KIJK! is een van de meest gebruikte kindvolgsystemen in de kinderopvang en het basisonderwijs. Kijk naar de mogelijkheden van dit volgsysteem.