Meer informatie

De Speelkracht

Speelplezier met tafelpoppenspel: Het uitspelen van prentenboeken aan de vertelspeeltafel

Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie om zelf een spelthema te maken a.d.h.v. een prentenboek, en hoe je een prentenboek speelt aan een vertelspeeltafel. Een interactieve bijeenkomst, waarbij je spelervaring opdoet.

Onderwerpen die aan bod komen:

Welke boeken zijn geschikt voor tafelpoppenspel, speltechniek, opbouw van een goede verhaallijn, het maken van de juiste woordclusters d.m.v. woordenschatdidactiek, hoe empathie wordt gestimuleerd bij kinderen, en hoe je een vertelspeeltafel inricht.

Doelgroep:
– beroepskrachten die werkzaam zijn in de peuter- of kinderopvang.
– Beroepskrachten die werkzaam zijn in de kleutergroepen van het basisonderwijs
Omvang: 1 bijeenkomst van 3 uur
Studiebelasting: 6 uur