Meer informatie

De Speelkracht

Versterken van het aanbod in de onderbouw

Steeds vaker komt de vraag binnen om het aanbod van de onderbouw te versterken, zonder te werken met een specifieke methode. Het onderbouwteam wil graag zelf hun onderwijsaanbod vormgeven; verschillende methodes worden als bronnen gebruikt. Een mooi streven, maar het vergt veel kennis en know-how van het jonge kind. Een team dat goed functioneert en samenwerkt

De Speelkracht biedt mogelijkheden om het onderbouwteam bij te staan in dit proces. In meerdere bijeenkomsten verspreid over een schooljaar wordt het onderbouwteam geprikkeld om na te denken over hun aanbod. Denk daarbij aan hoe een themavoorbereiding wordt aangepakt, hoe de verdeling is tussen grote groep en kleine groep. Hoe de doelen verwerkt worden in de hoeken. Of alle doelen al spelenderwijs verwerkt zijn in aanbod, of er zicht is op de ontwikkeling van de kinderen, etc.

Visietraject onderbouw

De school heeft een visie uitgewerkt. Maar is er ook een duidelijke visie op de onderbouw? We weten dat kinderen tot 7 jaar anders leren dan midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er concreet uit bij jullie op school?

Wat zie je in leerkracht handelen, in het lokaal, en bij de kinderen?  De Speelkracht gaat in gesprek met directie en team. Door middel van verschillende sessies wordt iedereen geprikkeld om te komen tot een gezamenlijke visie. Een visie die gevoeld en gedragen wordt, en te zien is in de praktijk.

Interesse?

Bij dit traject is er altijd sprake van maatwerk