Meer informatie

De Speelkracht

Speelplezier in de bouwhoek

De bouwhoek biedt veel kansen voor ontwikkeling als je de juiste materialen en  spelbegeleidingsvaardigheden in zet. De focus ligt op  spelstimulering, taalproductie, creativiteit, meetkunde, meten en techniek. In deze workshop krijg je inzicht in spel, en hoe je kan aansluiten bij spel en het spel verdiept. Ook krijg je handvatten voor de inrichting van de bouwhoek, en het werken met een bouwspeeltafel, en bouwondergronden

Wij raden aan om vooraf aan te schaffen: de speelplankaartenset ‘Bouwen met Vik Vierkant, Roos Rond, Dirk Driehoek’  van de Speelpleziermethodiek, en de filmproductie (dvd) ‘Speelplezier in het bouwhoek’ met toegangscode om alle bijbehorende filmfragmenten te zien op speelplezier.tv

Doelgroep:
– beroepskrachten die werkzaam zijn in de peuter- of kinderopvang.
– Beroepskrachten die werkzaam zijn in de kleutergroepen van het basisonderwijs
Omvang: 1 bijeenkomst van 3 uur
Studiebelasting: 6 uur
Klik hier om een offerte of meer informatie aan te vragen.