Meer informatie

De Speelkracht

KIJK! is een van de meest gebruikte kindvolgsystemen in de kinderopvang en het basisonderwijs. Met KIJK! leer je kijken naar het jonge kind. Je observeert de gehele ontwikkeling. Dat doe je al elke dag, maar met KIJK! doe je het bewust, en maak je het concreet. En niet alleen om te weten waar het kind nu staat, maar ook om je aanbod beter te maken. Wat heeft dit kind nodig in zijn ontwikkeling, en wat heeft mijn gehele groep nodig.

Doelgroep

  • Beroepskrachten die werkzaam zijn in de peuter- of kinderopvang.
  • Beroepskrachten die werkzaam zijn in de kleutergroepen van het basisonderwijs

Observeren, registreren, aanbod bijstellen, en evalueren. Een cyclische aanpak die het gehele aanbod versterkt.

Scholingsmogelijkheden:

  • KIJK! de basis: een scholingstraject van 4 bijeenkomsten van 3 uur, waarin de uitgangspunten en werkwijze van KIJK! centraal staan. Na deze scholing kun je observeren met behulp van KIJK! 0-7 jaar en je observatie- en registratiegegevens verwerken in KIJK! webbased. 
  • KIJK! verdieping: beredeneerd aanbod, het maken van groepsplannen met KIJK! 
  • Maatwerkscholing KIJK! 

Omvang traject

KIJK! de basis: 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over een periode van een half jaar. 

Studiebelasting: 6 uur

Certificering:

De deelnemers ontvangen een certificaat KIJK! de Basis van Bazalt Groep (ontwikkelaar van KIJK!). De Speelkracht is samenwerkingspartner van Bazalt Groep.

Kosten

De scholing van KIJK! wordt in-company gegeven. Dat betekent dat de prijs afhankelijk is van de locatie en aantal deelnemers. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

Interesse?