Meer informatie

De Speelkracht

Speelplezier demonstratiespel

Het geleid spel in de grote groep, ook wel het demonstratiespel, is de eerste stap van de speelleerroutine. In deze workshop gaan we dieper in op de speltechniek van het spelen met poppen en knuffels. Ook gaan we aan de slag met het toepassen van de Viertakt van Verhallen: hoe maak en speel je goede woordclusters, en zorg je voor een rijk spel- en taalaanbod in de grote groep. Je zult ervaren dat elk demonstratiespel wordt gevolgd door een pantomimespel, en krijgt handvatten om dat zelf toe te passen.

Doelgroep:
– beroepskrachten die werkzaam zijn in de peuter- of kinderopvang.
– Beroepskrachten die werkzaam zijn in de kleutergroepen van het basisonderwijs
Omvang: 1 bijeenkomst van 3 uur
Studiebelasting: 6 uur