Over Eline

Mijn drive

In de praktijk zie ik hoe het voorspelen en meespelen de betrokkenheid verhoogd in de groepen.
Kinderen hebben voorbeelden nodig om tot spel te komen, om de mogelijkheden te zien. Dat vraagt een actieve houding. Zelf voorbeeld staan. Goed kunnen verwonderen, verwoorden. Goed de kansen pakken om kinderen uit te dagen, op hun eigen ontwikkelingsniveau.
Ik zet mij dagelijks in voor een krachtig spelaanbod voor elke peuter en kleuter.
Daarvoor is een goede balans tussen vrij spel en (be)geleid spel noodzakelijk. Minder lesjes, meer spelenderwijs samen ontdekken met veel uitnodigende spelmaterialen.
Dat is wat jonge kinderen nodig hebben. Juist nu, in deze tijd, waar spelen en buitenspelen niet meer vanzelfsprekend is, en schermen de overhand nemen. Ik hoop mij nog lang voor dit mooie doel in te
kunnen zetten.

Hoe ik te werk ga

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Theorie wordt gekoppeld aan praktijk. Je krijgt voorbeelden en inspiratie, en ervaart zelf ook door te oefenen met de (spelbegeleidings)vaardigheden.

Op de werkvloer: Waar gewenst en nodig speel ik mee of doe ik voor. Samen doen in interactie met de kinderen. Daarvan leer je enorm. Minder praten over, maar samen ervaren wat werkt. Hoe sluit je aan bij kinderen. Waar zit de uitdaging, de verrijking. Ik prikkel de ander letterlijk om in beweging te komen. Op de grond, en in de spelhoeken.

Altijd in ontwikkeling

Iedereen blijft zich spelend ontwikkelen: de mensen die ik begeleid, de kinderen, maar ook ikzelf. Ik leer elke dag van alle begeleiders en kinderen die ik ontmoet, en de situaties die ik zie in de groep. Door het volgen van cursussen, trainingen, en seminars werk ik aan mijn professionalisering. Daarbij is reflectie een vast onderdeel, te meer omdat ik dat ook vraag van de deelnemers.